Skip to content.


Main > Eserciziario > EserciziDatabase

DATABASE1.png Esercizi Database

SitiInternettabellemascherequery.png

Esercizio: Siti Internet


Gestioneguastitabellemascherequeryreport.png

Esercizio: Gestione guasti


dvdtabellerelazionimaschere.png

Esercizio: DVD


ECDLtabellemascherequeryreport.png

Esercizio: ECDL


elencocdtabellemaschere.png

Esercizio: Elenco CD


magazzinotabellerelazionimaschere.png

Esercizio: Magazzino


Medicitabellemascherequeryreport.png

Esercizio: Medici


-- MarcoCaresia - 19 Jul 2006